AXA MBASK'a xoş geldiniz

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN ƏMLAKININ SIĞORTASI

Əmlak istənilən şirkətin əsas aktividir və məhz buna görə onun etibarlı müdafiəsi Sizin biznesin müvəffəqiyyətlə inkişafının rəhnidir.

Əgər Siz etibarlı sığorta müdafisi ilə təmin olunmusunuzsa, onda daşınmaz əmlakla, avadanlıqla, xam malla, hazır məhsulla bağlı heç bir pis hadisə Sizi qəflətən yaxalaya bilməz. Müəssisənizin əmlakını sığortalayaraq Siz həyatın bütün dönüklüyünü qarşılamağa hazır olacaq, onun nəticələrini minimal vaxt, qüvvə və pulla aradan qaldırmağa həmişə hazır olacaqsınız. 

AXA MBASK Sığorta Şirkəti çox böyük əmlak sığortası təcrübəsinə və bu sığorta növündə ən qabaqcıl texnalogiyalara malikdir. 
Biz Sizə ən yaxşı sığorta məhsullarını təklif edirik ki, onların özəllikləri ilə Siz artıq indi tanış ola bilərsiniz.

Bizim üstünlüklərimiz:

 • Hər bir müştəriyə fərdi yanaşma və hər bir sığortalı üçün daha optimal şərtlərin seçimi;
 • Etibarlı təktrar sığorta müdafiəsi;
 • yanğına qarşı təhlükəsizliyin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər də daxil olmaqla Sizin müəssisədə
 • risklərin minimallaşdırılması üzrə sığorta məsləhətlərinin verilməsi;
 • böyük təcrübəyə malik mütəxəssislər tərəfindən yanğına qarşı təhlükəsizlik üzrə Sizin əməkdaşlara xüsusi treninqlərin təşkili imkanı;
 • sığorta müqavilələrinin bağlanması və sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi üzrə Sizin təşkilata xidmət göstərmək üçün səlahiyyətli əməkdaşların təyin olunması;
 • daimi məlumat dəstəyi;
 • əməkdaşların şəxsi avtomobillərinin və əmlaklarının güzəştli sığortası.
 •  

Sığorta obyekti:

 • Binalar, qurğular (yer və təmir xərcləri də daxil olmaqla),
 • Mühəndis kommunikasiyaları, istehsal avadanlığı,
 • Ofis, elektron və ticarət avadanlığı, mebel
 • Materiallar, xammal, yarımfabrikatlar, hazır məhsul, mal ehtiyatları, digər əmlak.
 •  

Sığorta riskləri:

 • Yanğın,ildırım vurması,partlayış,
 • Təbii fəlakət (dolu, zəlzələ, çovğun, qasırğa, subasma, tufan),
 • İdarəolunan uçan aparatların və onların qalıqlarının düşməsi,
 • Boru və rezervuarların deşilməsi nəticəsində su boru sistemindən axan suyun əmlaka ziyan vurması,
 • Üçüncü şəxslərin pis niyyətlə hərəkətləri, o cümlədən oğurluq (sındırılmaqla)
 • Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin vurması,
 • Sürüşmə, sel, torpaq çökmələri,
 • Digər risklər.