AXA MBASK'a xoş geldiniz

“AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC kapitalını 4200090 manat artırıb. Nominal dəyəri 382 manat olan buraxılmış səhmlərin 10995 ədədini qapalı yerləşdirmə üsulu ilə şirkətin yeganə səhmdarı olan AXA əldə edib. Kapital artımından sonra şirkətin Nizamnamə kapitalı 23933828 manat olub. 

SƏHMLƏRİN EMİSSİYASININ YEKUNLARI HAQQINDA HESABAT