AXA MBASK'a xoş geldiniz

AVADANLIQ SIĞORTASI

İstənilən müssisənin vacib aktivlərindən biri avadanlıqdır. AXA MBASK Sığorta Şirkəti avadanlığın sınması və ya məhv olması zamanı etibarlı müdafiəni təmin etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış sığorta təminatını Sizin diqqətinizə çatdırır.

Sığortanın bu növü Sizin müəssisənizdə ixtisaslaşdırılmış texniki ekspertiza və risklərin minimallaşdırılması üzrə tövsiyyələrin hazırlanması ilə müşayət olunur.

Sığortaya qəbul olunan obyektlər:

 • mühərriklər,
 • generatorlar,
 • transformatorlar,
 • nasoslar,
 • komressorlar,
 • digər avadanlıqlar.

Sığorta təminatı:

 • Gözlənilməyən nasazlıq,
 • Personalın səhvi,
 • Fiziki partlayış,
 • Mərkəzdənqaçma qüvvələrinin təsiri,
 • Elektrik cərəyanının təsiri (qısa qapanma və sair),
 • Buxar qazanlarının partlaması və digərlər.

Adətən avadanlığın xarab olmaqdan sığortası üzrə polisini müəssisələr standart əmlak sığortası polisinə (yanğın və digər risklərdən sığorta) əlavə olaraq alırlar və o sığortalının müəssisə əmlakının sığortası üzrə təminata daxil edilməyən əmlak maraqlarını qorumaq üçündür.