AXA MBASK'a xoş geldiniz

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN AVTOMOBİLLƏRİNİN SIĞORTASI

AXA MBASK Sığorta Şirkəti uzun illərdir ki, Azərbaycanda avtomobil sığortasında liderdir.
Müxtəlif korporativ müştərilərlə çoxillik iş təcrübəsi olduğundan AXA MBASK Sığorta Şirkəti çox da böyük olmayan müəsisələrlə yanaşı böyük avtoparklara sahib olan iri hüquqi şəxslərlə iş sahəsində də unikal təcrübəyə malikdir.

 

  • Hadisə yerindən avtomobillərin evakuasiyası (qeyri-məhdud dəfə),
  • avtomobillərin təmirinin ancaq AXA MBASK Sığorta Şirkətinin tərəfdaşları kimi təsdiq olunmuş ixtisaslaşdırılmış təmir mərkəzlərində aparılması,
  • zəmanətli və yeni avtomobillərin təmirinin ancaq istehsalçı zavodun rəsmi nümayəndəliklərində aparılması,
  • kiçik məbləğdə zərərin hadisə DYP-də rəsmiləşdirilmədən ödənişi (YNH-də günahkar sığortlı olduğu halda),
  • zərərin məbləği sığorta şirkəti tərəfindən qiymətləndirildikdən sonra onun sığorta ödənişi kimi verilməsinin mümkünlüyü,
  • sığorta müqaviləsinin bağlanması və sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi üzrə Sizin təşkilata xidmət göstərmək üçün səlahiyyətli əməkdaşların təyin olunması,
  • daimi məlumat dəstəyi,
  • əməkdaşların şəxsi avtomobilləri və əmlakının güzəştli sığortası