AXA MBASK'a xoş geldiniz

HÜQUQİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN BƏDBƏXT HADİSƏLƏRDƏN SIĞORTA

Bədbəxt hadisələrdən sığorta şirkətin öz əməkdaşlarına təqdim etdiyi sosial paketin vacib hissəsidir. Bu sığorta növü bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində şirkətin əmkdaşının həyat və ya sağlamlığına dəyən zərərin kompensasiya olunmasına kömək edir və bununla da onun ailəsinin maddi rifahını qorumuş olur.

Sığorta riskləri:

  • Bədbəxt hadisə nəticəsində sığortalının ölümü,
  • Bədbəxt hadisə nəticəsində ümumi iş qabiliyyətinin azalması və ya itirilməsi,
  • Bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində ümumi iş qabiliyyətinin qismən itirilməsi,
  • Tibbi xərclərin ortaya çıxması.

Sığorta şərtləri:

  • İşəgötürən sığortanın qüvvədə olduğu müddət kimi günün 24 saatını və ya işçinin öz vəzifə borcunu
  • yerinə yetirdiyi vaxtı seçə bilər,
  • Sığorta müddəti – 1 ildir,
  • Sığorta Azərbaycanda və ya hərbi konfliktlər zonası istisna olmaqla bütün dünya üzrə qüvvədə ola bilər.

Siz aşağıda göstərilən informasiyanı saytdan yükləyərək sığorta şərtləri barədə detallı informasiya ala bilərsiniz: