AXA MBASK'a xoş geldiniz

GİROV ƏMLAKIN SIĞORTASI

Daşınmaz əmlak kreditlər verilərkən ən çox yayılmış və tələb olunan girovdur. Məhz buna görə girov qoyulmuş əmlak itdikdə və ya zədələndikdə maliyyə təhlükəsizliyinizin təmin olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

AXA MBASK Sığorta Şirkəti çox böyük əmlak sığortası təcrübəsinə və bu sığorta növündə ən qabaqcıl texnalogiyalara malikdir. 
Biz Sizə ən yaxşı sığorta məhsullarını təklif edirik ki, onların özəllikləri ilə Siz artıq indi tanış ola bilərsiniz.

Banklar üçün xüsusi şərtlər:

 • Hər bank üçün onun tələbatına uyğun olaraq xüsusi tarif cədvəli fərdi qaydada işlənib hazırlanır,
 • Əlavə olaraq sığorta şirkətinə gəlməyə ehtiyac olmadan bilavasitə bankın ofisində bir-neçə dəqiqə ərzində sığorta müqaviləsinin bağlanması imkanı,
 • Satış sonrası mərhələdə keyfiyyətli xidmət (dəstək, sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi)
 • AXA MBASK Sığorta Şirkətinin investisiya vəsaitlərinin tərəfdaş banklarda depoztlərdə yerləşirilməsi
 •  

Sığorta obyekti:

 • Məzil,
 • Ev, bağ,
 • Sair daşınmaz əmlak növü.

Sığorta riskləri:

 • Yanğın,ildırım vurması,partlayış,
 • Təbii fəlakət (dolu, zəlzələ, çovğun, qasırğa, subasma, tufan),
 • İdarə olunan uçan aparatların və onların qalıqlarının düşməsi,
 • Boru və rezervuarların deşilməsi nəticəsində su boru sistemindən axan suyun əmlaka ziyan vurulması,
 • Üçüncü şəxslərin pis niyyətlə hərəkətləri, o cümlədən oğurluq (sındırılmaqla)
 • Yerüstü nəliyyat vasitələrinin vurması,
 • Sürüşmə,sel, torpaq çökmələri,
 • Digər risklər.