AXA MBASK'a xoş geldiniz

KORPORATİV MÜŞTƏRİLƏRƏ

 

Hörmətli cənablar,

AXA MBASK Sığorta Şirkəti Sizin diqqətinizə hüquqi şəxslərin sığortası üzrə proqramları təqdim edir. Müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla çoxillik əməkdaşlıq sayəsində bizim şirkət müştərilərimizin əsas tələbatının üzə çıxarılmasında qiymətli təcrübə qazanmış və bu bizə kiçik biznes müəssisələri ilə yanaşı iri təşkilatlara da sığorta xidmətlərinin ən optimal çeşidini təklif etməyə imkan verir. 

Biz Sizə ən gözlənilməz hallarda belə Sizin təşkilatın maliyyə dayanıqlılığını təmin etmək üçün zəruri olan optimal xidmətləri təklif etməyə hazırıq. Biz hər bir korporativ müştəriyə xidmətdə fərdi yanaşmaya üstünlük veririk, ona görə də bizim mütəxəssislər Sizin sorğunu detallı şəkildə öyrənəcək və məhz Sizin biznes üçün daha optimal sığorta həlləri təklif edəcəklər.


Biz Sizə

 

 • Əmlakın (binanın, avtomobilin və sair),
 • Şirkətin personalının həyatı və sağlamlığının,
 • Peşəkar məsuliyyətin,
 • Sizin şirkətin fəaliyyətinin digər aspektləri

kimi müxtəlif risk kateqoriyaları üzrə sığorta təklif edirik.

Sığorta təminatı ilə yanaşı bizim mütəxəssislər Sizin müəssisədə müxtəlif risklərin analizini aparacaq və onların minimallaşdırılması üzrə Sizə tövsiyyələr verəcəklər. AXA MBASK Sığorta Şirkəti korporativ müştərilərlə çoxillik əməkdaşlığa can atır və bu məqsədə çatmaq üçün biz müştərilərimizin maraqlarının maksimal dərəcədə nəzərə alınmasına yönəlik tərəfdaşlıq münasibətləri qurmağa çalışırıq.

Avtomobil sığortası

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN AVTOMOBİLLƏRİNİN SIĞORTASI

AXA MBASK Sığorta Şirkəti uzun illərdir ki, Azərbaycanda avtomobil sığortasında liderdir.
Müxtəlif korporativ müştərilərlə çoxillik iş təcrübəsi olduğundan AXA MBASK Sığorta Şirkəti çox da böyük olmayan müəsisələrlə yanaşı böyük avtoparklara sahib olan iri hüquqi şəxslərlə iş sahəsində də unikal təcrübəyə malikdir.

 

 • Hadisə yerindən avtomobillərin evakuasiyası (qeyri-məhdud dəfə),
 • avtomobillərin təmirinin ancaq AXA MBASK Sığorta Şirkətinin tərəfdaşları kimi təsdiq olunmuş ixtisaslaşdırılmış təmir mərkəzlərində aparılması,
 • zəmanətli və yeni avtomobillərin təmirinin ancaq istehsalçı zavodun rəsmi nümayəndəliklərində aparılması,
 • kiçik məbləğdə zərərin hadisə DYP-də rəsmiləşdirilmədən ödənişi (YNH-də günahkar sığortlı olduğu halda),
 • zərərin məbləği sığorta şirkəti tərəfindən qiymətləndirildikdən sonra onun sığorta ödənişi kimi verilməsinin mümkünlüyü,
 • sığorta müqaviləsinin bağlanması və sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi üzrə Sizin təşkilata xidmət göstərmək üçün səlahiyyətli əməkdaşların təyin olunması,
 • daimi məlumat dəstəyi,
 • əməkdaşların şəxsi avtomobilləri və əmlakının güzəştli sığortası
Əmlak sığortası

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN ƏMLAKININ SIĞORTASI

Əmlak istənilən şirkətin əsas aktividir və məhz buna görə onun etibarlı müdafiəsi Sizin biznesin müvəffəqiyyətlə inkişafının rəhnidir.

Əgər Siz etibarlı sığorta müdafisi ilə təmin olunmusunuzsa, onda daşınmaz əmlakla, avadanlıqla, xam malla, hazır məhsulla bağlı heç bir pis hadisə Sizi qəflətən yaxalaya bilməz. Müəssisənizin əmlakını sığortalayaraq Siz həyatın bütün dönüklüyünü qarşılamağa hazır olacaq, onun nəticələrini minimal vaxt, qüvvə və pulla aradan qaldırmağa həmişə hazır olacaqsınız. 

AXA MBASK Sığorta Şirkəti çox böyük əmlak sığortası təcrübəsinə və bu sığorta növündə ən qabaqcıl texnalogiyalara malikdir. 
Biz Sizə ən yaxşı sığorta məhsullarını təklif edirik ki, onların özəllikləri ilə Siz artıq indi tanış ola bilərsiniz.

Bizim üstünlüklərimiz:

 • Hər bir müştəriyə fərdi yanaşma və hər bir sığortalı üçün daha optimal şərtlərin seçimi;
 • Etibarlı təktrar sığorta müdafiəsi;
 • yanğına qarşı təhlükəsizliyin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər də daxil olmaqla Sizin müəssisədə
 • risklərin minimallaşdırılması üzrə sığorta məsləhətlərinin verilməsi;
 • böyük təcrübəyə malik mütəxəssislər tərəfindən yanğına qarşı təhlükəsizlik üzrə Sizin əməkdaşlara xüsusi treninqlərin təşkili imkanı;
 • sığorta müqavilələrinin bağlanması və sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi üzrə Sizin təşkilata xidmət göstərmək üçün səlahiyyətli əməkdaşların təyin olunması;
 • daimi məlumat dəstəyi;
 • əməkdaşların şəxsi avtomobillərinin və əmlaklarının güzəştli sığortası.
 •  

Sığorta obyekti:

 • Binalar, qurğular (yer və təmir xərcləri də daxil olmaqla),
 • Mühəndis kommunikasiyaları, istehsal avadanlığı,
 • Ofis, elektron və ticarət avadanlığı, mebel
 • Materiallar, xammal, yarımfabrikatlar, hazır məhsul, mal ehtiyatları, digər əmlak.
 •  

Sığorta riskləri:

 • Yanğın,ildırım vurması,partlayış,
 • Təbii fəlakət (dolu, zəlzələ, çovğun, qasırğa, subasma, tufan),
 • İdarəolunan uçan aparatların və onların qalıqlarının düşməsi,
 • Boru və rezervuarların deşilməsi nəticəsində su boru sistemindən axan suyun əmlaka ziyan vurması,
 • Üçüncü şəxslərin pis niyyətlə hərəkətləri, o cümlədən oğurluq (sındırılmaqla)
 • Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin vurması,
 • Sürüşmə, sel, torpaq çökmələri,
 • Digər risklər.
Məsuliyyət sığortası

MƏSULİYYƏT SIĞORTASI

İstənilən təşkilatın fəaliyyəti üçüncü şəxslərin sağlamlığına, həyatna və əmlakına zərər vurmaq riski ilə bağlıdır. Belə ziyan vurulduğu təqdirdə təşkilatın üzərinə həmin zərərin tam həcmdə ödənilməsi vəzifəsi düşür ki, bu da ciddi maliyyə xərclərinə gətirib çıxarır.

Məhz mülki məsuliyyətin sığortası üçüncü şəxslərə dəymiş zərərlə bağlı təşkilatın əmlak maraqlarının qorunmasının ən etibarlı və effektiv metodlarından biridir. 

AXA MBASK Sığorta Şirkəti müxtəlif fəaliyyət növlərinin həyata keçirilməsi zamanı məsuliyyətin sığortası üzrə sığorta xidmətinin geniş spektrini təqdim edir. 

Mülki-hüquqi məsuliyyətin sığortası.

Sığortanın bu növü üçüncü şəxslərin sağlamlığına, həyatna və/və ya əmlakına zərər vurmağa görə sığortalının mülki-hüquqi məsuliyyətinə uyğun olaraq sığorta təminatı verir.

Sığorta təminatı:

 • üçüncü şəxslərin sağlamlığına, həyatna və/və ya əmlakına zərər vurmaqla bağlı sığortalının xərclərinin ödənişi,
 • sığortalının bütün məhkəmə və digər xərclərinin ödənişi.
 •  

İşəgötürənin məsuliyyətin sığortası.

Bu proqram özünün cazibədar işəgötürən imici barədə qayğılanan, işçilərinin həqiqətən qeydinə qalan şirkətlər üçün nəzərdə tutulub və şirkətin əməkdaşının sağlamlığına vurulan zərərə görə kompensasiya ödənişi üzrə xərclərə ciddi şəkildə qənaət etməyə imkan verir.

Bu sığorta növü Azərbaycan Respublikasının əmək və mülki qanunvericiliyinə uyğun olaraq işəgötürənin öz işçisinin sağlamlığına və həyatına dəyən zərərin ödənilməsi üzrə məsuliyyətini tam qarşılayır.

Məsuliyyət aşağıdakı şəxslər qarşısında sığortalana bilər:

 • əmək müqaviləsinə əsasən işini icra edən personal,
 • sazişə əsasən işini icra edən fərdi şəxslər,
 • təcrübə keçən tələbələr.
 •  

Daşıyıcıların məsuliyyətin sığortası.

Bu sığorta növünə əsasən sığorta obyekti yük daşıyarkən və ya nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri göstərərkən hüquqi və fiziki şəxslərin sağlamlığına, həyatına və ya əmlakına vurulan zərəri ödəmək mükəlləfiyyəti ilə bağlı sığortalının əmlak maraqlarıdır.

Bundan başqa, bu sığorta növü üzrə sığortalının sığorta hadisəsinin təfərrüatlarının araşdırılması, yükün xilas olunması üçün tələb olunan işlərin aparılması zərurəti ilə bağlı əlavə xərclərin çəkilməsi, sığortalının dövlət hakimiyyəti, məhkəmə və arbitraj orqanlarında maraqlarının qorunması ilə bağlı əmlak maraqları da əlavə olaraq sığortalana bilər.

Yük sığortası

YÜK SIĞORTASI

Daşınma müqaviləsinin şərtlərindən asılı olmayaraq istənilən yükün daşınması zamanı itgilərin olması ehtimalı yaranır. Yüklər tez-tez itir, oğurlanır və xarab olurlar. Statistikaya görə ən çox zərər yüklərin oğurlanmasının və əskik gəlməsinin, eləcə də malların yolda qismən zədələnməsinin üzərinə düşür.

Bu cür problemlərin ən optimal həlli yük sığortası üzrə təminatın alınmasıdır.

AXA MBASK Sığorta Şirkəti uzun illər ərzində öz müştərilərinə yüklərin daşınması və saxlanması zamanı onların etibarlı müdafiəsini təqdim edir.

Sığorta obyektləri:

 • İstənilən nəqliyyat növü vasitəsi ilə daşınan bütün növ yüklər,
 • Daşınma ilə bağlı nəqliyyat və qaimə xərcləri,
 • Malın təyinat nöqtəsində satışından gözlənilən gəlir.
 •  

Sığorta riskləri:

Sığorta risklərinin siyahısı müştərilərin istəyindən asılı olaraq dəyişə bilər. Yük sığortasının çoxəsrlik təcrübəsinə arxalanaraq bizim şirkət Londonun Sığortaçılar İnstitutunun (İLU) Yüklərin Sığortası Qaydalarına uyğun olaraq müxtəlif sığorta riskləri külliyatını təqdim edir ki, onların arasında aşağıda qeyd olunan risklər var:

 • Oğurluq,
 • soyğunçuluq,
 • quldurluq basqını,
 • üçüncü şəxslər tərəfindən yükün qəsdən və bilməyərəkdən zədələnməsi,
 • daşıma vasitəsi ilə birlikdə yükün itgin düşməsi,
 • yanğın,
 • partlayış,
 • yol-nəqliyyat hadisəsi,
 • qəza, aşma, toqquşma,
 • təbii və digər fəlakətlər,
 • düşmə, başqa obyektlərlə toqquşma nəticəsində zədələnmə və sair.
Tikinti-montaj sığortası

TİKİNTİ VƏ MONTAJ RİSKLƏRİNİN SIĞORTASI

Tikinti və montaj risklərinin sığortası sifarişçinin və podratçıların əmlak maraqlarını qoruyaraq obyektin tikintisi, təmiri və rekonstruksiyası aparılan proseslərdə olduğu kimi buraxılış sonrası zəmanət öhdəlikləri zamanı da baş vermiş müxtəlif gözlənilməz situasiyalarda maliyyə itgilərini qarşılamağa imkan verir.

Sığortaya qəbul olunan obyektlər:

yollar,tunellər, körpülər, körpü keçidləri, yol ötürücüləri, müdafiə, istehkam və diər yol qurğuları, tikinti materiallları da daxil olmaqla binalar, mühəndis və digər qurğularda da aparılan işlər daxil olmaqla tikinti-montaj işləri,

tikinti sahəsinin avadanlığı: müvəqqəti qurğular, anbarlar, mühəndis kommunikasiyaları,

tikinti maşınları və avadanlıqları: yerqazan, yol-tikinti texnikası və avadanlığı, eləcə də kranlar, qaldırıcılar, beton-məhlul qarşdırıcıları, qaynaq aparatları, kompressorlar, transformatorlar, dirək üzərində qurulu özül qurğusu üçün avadanlıq və sair,

sığorta hadisəsinin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə, o cümlədən sığorta hadisəsindən sonra tikinti sahəsinin ərazisinin təmizlənməsi üzrə xərclər, sığorta hadisəsinin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün yüklərin təcili daşınması üzrə, iş vaxtından artıq vaxtda görülən işlərin ödənişi üzrə xərclər,

istismara verilmiş obyektlər üzrə buraxılış sonrası zəmanət öhdəlikləri,

tikinti-montaj işləri aparılarkən və / və ya buraxılış sonrası zəmanət öhdəlikləri periodunda üçüncü şəxslərin sağlamlığına, həyatına və / və ya əmlakına zərər vurmağa görə mülki məsuliyyət.

 

Sığortanın şərtləri:

Sığorta "bütün risklərə görə məsuliyyətlə" şərtlərinə əsasən aparılır, o cümlədən:

 • Yanğın, ildırım vurması, partlayış, uçan aparatların və onların qalıqlarının düşməsi,
 • dolu, zəlzələ, çovğun, qasırğa, subasma, tufan,tayfun, sunami, siklon, vulkanizm
 • subasma, sel, qrunt sularının subasması, leysan,
 • qar yağması, qar kütlələrinin basması, uçqun, sürüşmə, torpaq çökmələri,
 • mühəndis şəbəkəsinin (su boruları, kanalizasiya, istilik təchizatı, elektrik təchizatının) qəzası,
 • elektrik cərəyanının təsiri (qısa qapanma, elektrik şəbəkəsinin artıq yüklənməsi və sair),
 • obyektin dağılması və ya zədələnməsi (o cümlədən qismən qopub tökülən və dağılan),
 • zay avadanlıqdan və ya defektli materialdan istifadə, bu şərtlə ki, sığortalı sığorta hadisəsi baş verən anadək bu çatışmazlıqlar barədə bilməsin,
 • üçüncü şəxslərin qanunazidd hərəkətləri, o cümlədən sındırmaqla oğurluq, basqın, soyğunçuluq, qarət, talan, quldurluq, xuliqanlıq hərəkətləri,
 • sığorta müqaviləsi ilə istisna olunmayan digər gözlənilməz hadisələr.

 

Sığorta tarifləri:

Sığorta tarflərinin məbləği tikilməkdə olan obyektin növündən, görülən işlərin xarakterindən (tikinti, təmir, pekonstruksiya), təbiət-iqlim faktorlarından, tikinti təşkilatının işçilərinin ixtisasından və risk dərəcəsinə təsir edən digər faktorlardan asılıdır. 

Avadanlıq sığortası

AVADANLIQ SIĞORTASI

İstənilən müssisənin vacib aktivlərindən biri avadanlıqdır. AXA MBASK Sığorta Şirkəti avadanlığın sınması və ya məhv olması zamanı etibarlı müdafiəni təmin etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış sığorta təminatını Sizin diqqətinizə çatdırır.

Sığortanın bu növü Sizin müəssisənizdə ixtisaslaşdırılmış texniki ekspertiza və risklərin minimallaşdırılması üzrə tövsiyyələrin hazırlanması ilə müşayət olunur.

Sığortaya qəbul olunan obyektlər:

 • mühərriklər,
 • generatorlar,
 • transformatorlar,
 • nasoslar,
 • komressorlar,
 • digər avadanlıqlar.

Sığorta təminatı:

 • Gözlənilməyən nasazlıq,
 • Personalın səhvi,
 • Fiziki partlayış,
 • Mərkəzdənqaçma qüvvələrinin təsiri,
 • Elektrik cərəyanının təsiri (qısa qapanma və sair),
 • Buxar qazanlarının partlaması və digərlər.

Adətən avadanlığın xarab olmaqdan sığortası üzrə polisini müəssisələr standart əmlak sığortası polisinə (yanğın və digər risklərdən sığorta) əlavə olaraq alırlar və o sığortalının müəssisə əmlakının sığortası üzrə təminata daxil edilməyən əmlak maraqlarını qorumaq üçündür.

Tibbi sığorta

ƏMƏKDAŞLARIN KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTASI

Hal-hazırda AXA MBASK Sığorta Şirkəti Sizin diqqətinizə müxtəlif təminat şərtləri ilə bir sıra standart tibbi sığorta proqramları təqdim edir. Bundan başqa bu proqramlar bazasında bizim mütəxəssislər xüsusi olaraq Sizin şirkət üçün fərdi proqram yarada bilərlər.

Könüllü tisığorta aşağıdakıları əhatə edir:

 • Təcili tibbi yardım,
 • Stasionar müalicə,
 • Ambulator müalicə,
 • Təxirəsalınmaz stomatoloji müalicə,
 • Analıq vaxtı kömək.
Bədbəxt hadisələrdən sığorta

HÜQUQİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN BƏDBƏXT HADİSƏLƏRDƏN SIĞORTA

Bədbəxt hadisələrdən sığorta şirkətin öz əməkdaşlarına təqdim etdiyi sosial paketin vacib hissəsidir. Bu sığorta növü bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində şirkətin əmkdaşının həyat və ya sağlamlığına dəyən zərərin kompensasiya olunmasına kömək edir və bununla da onun ailəsinin maddi rifahını qorumuş olur.

Sığorta riskləri:

 • Bədbəxt hadisə nəticəsində sığortalının ölümü,
 • Bədbəxt hadisə nəticəsində ümumi iş qabiliyyətinin azalması və ya itirilməsi,
 • Bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində ümumi iş qabiliyyətinin qismən itirilməsi,
 • Tibbi xərclərin ortaya çıxması.

Sığorta şərtləri:

 • İşəgötürən sığortanın qüvvədə olduğu müddət kimi günün 24 saatını və ya işçinin öz vəzifə borcunu
 • yerinə yetirdiyi vaxtı seçə bilər,
 • Sığorta müddəti – 1 ildir,
 • Sığorta Azərbaycanda və ya hərbi konfliktlər zonası istisna olmaqla bütün dünya üzrə qüvvədə ola bilər.

Siz aşağıda göstərilən informasiyanı saytdan yükləyərək sığorta şərtləri barədə detallı informasiya ala bilərsiniz:

Səyahət sığortası

SƏYAHƏT SIĞORTASI

Hər ay Sizin bir sıra əməkdaşlarınız xarici ezamiyyətlərə yollanırlar və bir çox hallarda elə ölkələrə ki, orada sağlamlıqla bağlı problemlər yarandıqda müraciət etməyə bir kimsə olmur. Biz Sizə bu problemin həllini təklif edirik. Bunun üçün sadəcə "Xaricə səfər edənlərin bədbəxt hadisələrdən və tibbi xərclərdən sığortası" proqramı çərçivəsində AXA MBASK Sığorta Şirkətinin təklif etdiyi sığorta təminatını almaq kifayətdir.

Belə sığorta təminatının sahibi sığorta müqaviləsinin şərtlərinə əsasən tibbi xidmətlərdən pulsuz istifadə etmək hüququnu qazanır.
Onu da qeyd etmək istərdik ki, ölkənin hüdudlarından kənarda bütün sığorta hadisələrinin koordinasiyasını dünyanın 41 ölkəsində nümayədəliyi olan dünya şöhrətli "İnternational SOS" tibbi xidmət şirkəti həyata keçirir.

Sizin arzunuza görə müqavilə 1 il müddətinə bağlandığı kimi konkret olaraq hər bir ezamiyyət müddətinə də bağlana bilər.