AXA MBASK'a xoş geldiniz

Sığorta hadisəsi

Hadisə baş verdikdə nə etməli?Bizim sığorta şirkətində sığortalanmış əmlakla bağlı sığorta
hadisəsinin baş verdiyini bilən kimi bu barədə bizə həftənin 7 günü,
günün 24 saatını işləyən aşağıda qeyd olunan növbətçi telefon nömrələri
vasitəsi ilə YUBANMADAN xəbər verin...

 

AXA MBASK Sığorta Şirkətinin sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi üzrə ProseduruSığorta hadisələri barədə bütün ərizələrə "Sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi
üzrə Prosedura" ( CL-PR-03 ) əsasən baxılır. Bu Prosedura görə bütün sığorta
hadisələri aşağıdakı kimi tənzimlənir…