AXA MBASK'a xoş geldiniz

 

 

aaa Yüklərin sığortası qaydaları
aaa Ümumi məsuliyyətin sığortası qaydaları
aaa Tikinti-quraşdırma risklərinin sığortası qaydaları
aaa Su nəqliyyatı vasitələrinin sığortasının qaydaları
aaa Qiymətli əşyaların daşınması sığortasının qaydaları
aaa Könüllü tibbi sığorta qaydaları
aaa İpoteka predmeti olan əmlakın sığortası qaydaları
aaa Hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin əmlakının sığortası qaydaları
aaa Heyvanların sığortası qaydaları
aaa Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası qaydaları
aaa Fərdi qəza sığortası qaydaları
aaa Ev quşlarının sığortası qaydaları
aaa Bank risklərinin sığortası qaydaları
aaa Azərbaycana səfər edənlərin bədbəxt hadisələrdən və tibbi xərclərinin sığortası qaylararı
aaa Avtodaşıyıcıların və ekspeditorların mülki məsuliyyətinin sığortası qaydalar
aaa Aviadaşıyıcıların üçüncü şəxslər qarşısında mülki məsuliyyətinin sığortası qaydaları
aaa Elektron cihaz və avadaqlıq sığortasının qaydaları
aaa Hüquqi şəxslərə məxsus avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası qaydaları
aaa İşəgötürənin məsuliyyətinin sığortası qaydaları
aaa İstilikxana sığortasının qaydaları
aaa Podratçıya məxsus olan qurğu və avadanlıqların sığortası qaydaları
aaa Ölkədən xaricə səfər edən şəxslərin bədbəxt hadisələrdən və tibbi xərclərinin (səyahət) sığortası Qaydaları
aaa Fiziki şəxslərə məxsus olan əmlakın sığortası qaydaları (ES-Q-03-10a)
aaa Hava limanı sahiblərinin və hava hərəkəti idarəetmə orqanlarının mülki məsuliyyətinin sığortası qaydaları (MS-HLS-Q-03-10a)
aaa Dəzgah sınması sığortasının qaydaları
aaa Montaj sığortası qaydaları (MR-Q-03-10a)
aaa Memarlarin Mesuliyyetinin Sigortasi Qaydalari (IM-Q-03-10a)
aaa Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları