AXA MBASK'a xoş geldiniz

YÜK SIĞORTASI

Daşınma müqaviləsinin şərtlərindən asılı olmayaraq istənilən yükün daşınması zamanı itgilərin olması ehtimalı yaranır. Yüklər tez-tez itir, oğurlanır və xarab olurlar. Statistikaya görə ən çox zərər yüklərin oğurlanmasının və əskik gəlməsinin, eləcə də malların yolda qismən zədələnməsinin üzərinə düşür.

Bu cür problemlərin ən optimal həlli yük sığortası üzrə təminatın alınmasıdır.

AXA MBASK Sığorta Şirkəti uzun illər ərzində öz müştərilərinə yüklərin daşınması və saxlanması zamanı onların etibarlı müdafiəsini təqdim edir.

Sığorta obyektləri:

 • İstənilən nəqliyyat növü vasitəsi ilə daşınan bütün növ yüklər,
 • Daşınma ilə bağlı nəqliyyat və qaimə xərcləri,
 • Malın təyinat nöqtəsində satışından gözlənilən gəlir.
 •  

Sığorta riskləri:

Sığorta risklərinin siyahısı müştərilərin istəyindən asılı olaraq dəyişə bilər. Yük sığortasının çoxəsrlik təcrübəsinə arxalanaraq bizim şirkət Londonun Sığortaçılar İnstitutunun (İLU) Yüklərin Sığortası Qaydalarına uyğun olaraq müxtəlif sığorta riskləri külliyatını təqdim edir ki, onların arasında aşağıda qeyd olunan risklər var:

 • Oğurluq,
 • soyğunçuluq,
 • quldurluq basqını,
 • üçüncü şəxslər tərəfindən yükün qəsdən və bilməyərəkdən zədələnməsi,
 • daşıma vasitəsi ilə birlikdə yükün itgin düşməsi,
 • yanğın,
 • partlayış,
 • yol-nəqliyyat hadisəsi,
 • qəza, aşma, toqquşma,
 • təbii və digər fəlakətlər,
 • düşmə, başqa obyektlərlə toqquşma nəticəsində zədələnmə və sair.