AXA MBASK'a xoş geldiniz

İKİTƏRƏFLİ SIĞORTA

İKİTƏRƏFLI SIĞORTA yalnız  AXAMBASK Sığorta Şirkətində avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası şəhadətnaməsi yazdırmış müştərilərə təklif olunur.

İkitərəfli sığorta yol-nəqliyyat hadisələri zamanı hər iki tərəfi, yəni həm təqsirli olan avtomobilin sahiblərini,həm zərərçəkmiş üçüncü şəxsləri qoruma altlına alır.

Beləki, İKİTƏRƏFLI SIĞORTA məhsulu avtonəqliyyat vasitələrinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasına bağlı aşağıdakı təminatları əhatə edir:

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

Sığorta müqaviləsində göstərilən avtomobilin istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərin həyatına, sağlamlığına və (və ya) əmlakına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə sığorta olunanın mülki məsuliyyətinin yaranması hallarına təminat verilir.

Sığorta limiti:

Hər bir hadisə üzrə və cəmi: AZN 500

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə əlavə təminat

Sığorta müddəti ərzində sığortalanmış avtomobilin istifadəsi nəticəsində zərərçəkən üçüncü şəxslərin sağlamlığına və (və ya) əmlakına dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə onun sahibinin mülki məsuliyyətin yaranması halında, bu əlavə təminat üzrə yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan hər bir avtonəqliyyat vasitəsinin sahibinə (sürücüsünə) bu bölmədə göstərilən sığorta məbləği həddində sığorta ödənişi verilir

Sığorta məbləği:                         

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN

Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Sığorta şirkəti səlahiyyətli dövlət orqanının tərtib etdiyi sığorta hadisəsi hesab edilə bilən hadisənin baş verməsi faktını təsdiq edən sənəd(lər)in təqdim olunmasını tələb etdikdə, sığortalıya (sığorta olunana) və ya onun tələbi ilə üçüncü şəxsə bu əlavə təminat üzrə müəyyən olunmuş sığorta məbləği miqdarında sığorta ödənişi verilir. Sığortaçı bu sənədləri tələb etmədikdə, sığorta ödənişi verilmir.

Sığorta məbləği:                         

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

Sığortalanmış avtomobil istifadə olunarkən baş verən yalnız digər avtomobilin, piyadanın və ya heyvanların vurulması nəticəsində avtomobil sahibinin üçüncü şəxs qarşısında mülki məsuliyyətinin yarandığı halda, bu sığorta şəhadətnaməsində göstərilən avtomobilə dəymiş real zərərə görə sığorta məbləği həddində sığorta ödənişi verilir.

Sığorta limiti:

Seçim 1.Sığorta limiti: Hər bir hadisə üzrə: AZN 500

Seçim 2. Sığorta limiti: Hər bir hadisə üzrə: AZN 1 000

Seçim 3. Sığorta limiti: Hər bir hadisə üzrə: AZN 1 500

Azadolma tədbiq olunmur  və sığorta limiti sığorta hadisələrin sayından asılı olmayaraq sığorta müddəti ərzində qüvvədədir.

QEYD: Bu əlavə təminat avtomobil tam (KASKO) sığortası təminatı deyil. Ona görə sığorta şəhadənaməsində göstərilən avtomobilə dəymiş zərərlərin əvəzi yalnız Sığortalının AXAMBASK Sığorta Şirkətində buraxılmış icbari sığorta müqaviləsinə əsasən digər avtomobilin zədələnməsinə, piyadanın və ya heyvanların vurulmasına görə zərəçəkmiş üçüncü şəxslərə ödəniş verildikdə ödənilir.       

İstisnalar:

  • Avtomobil ağaclara, işıq dirəklərinə, səkilərə, baryerlərə, bina və tikililərə, digər qurğulara və sair bu kimi hərəkətsiz maneələrə dəydikdə;

  • Yağış, dolu, su basması, sel, daşqın, fırtına, qasırğa, tufan, zəlzələ və digər təbii fəlakət hadisələri nəticəsində;

  • Yanğın, partlayış, üçüncü şəxslərin qərəzli hərəkəti, oğurluq, qaçırma, atılmış və ya düşmüş əşyalar nəticəsində;

  • Avtomobil sahibinin üçüncü şəxs qarşısında mülki məsuliyyəti yaranmadığı (hadisənin baş verməsində təqsirli olmadığı) bütün hallar;

  • Bu əlavə təminatda göstərilməyən bütün digər hallar.


     

SEÇİM 1

Əsas təminat

Sığorta məbləği

Üçüncü şəxslər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası

AZN 500

Əlavə təminatlar

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

AZN 500

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi:  250 AZN

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

SIĞORTA HAQQI

AZN 49


SEÇİM 2

Əsas təminat

Sığorta məbləği

Üçüncü şəxszlər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası

AZN 500

Əlavə təminatlar

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

AZN 1000

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN   

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

SIĞORTA HAQQI

AZN 79


SEÇİM 3

Əsas təminat

Sığorta məbləği

Üçüncü şəxslər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası

AZN 500

Əlavə təminatlar

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

AZN 1500

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN  

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

SIĞORTA HAQQI

AZN 99

 

Rates

 

  Type of Vehicle

Ratio

Insurance Premium

1.

 Cars and car-based other vehicles – by engine capacity (displacement):

   

-          50 cm3 – 1500 cm3

1

50

-          1501 cm3 – 2000 cm3

1.5

75

-           2 001 cm3 – 2500 cm3

2

100

-          2501 cm3 – 3000 cm3

2.5

125

-          3001 cm– 3500 cm

3

150

-          3501 cm3– 4000 cm3

3.5

175

-          4001 cm3– 4500 cm3

4

200

-           4501 cm3– 5000  cm3

4.5

225

-          Over 5000 cm3

5

250

2.

Buses, minibuses and bus- based or minibus-based other vehicles – by passenger seating capacity :

   

-       9 – 16

3

150

-       Over 16

4

200

3.

Trucks and truck-based other vehicles – by maximum loaded weight permitted:

   

-       Under 3500 kg

3

150

-       3501 kg – 7 000 kg

4

200

-       Over 7000 kg

5

250

4.

Motorcycles and scooters

1

50

5.

Trailers and semi-trailers

0.5

25

6.

Tractors, vehicles for road construction, forestry and agriculture

1

50

7.

Trolley buses and trams

2

100

       
 

20% to be added if the vehicle owner is a Legal Entity

   

 

Motor Third Party Liability

Compulsory Motor Third Party Liability (TPL) Insurance

Any person, who either has a vehicle in his/her ownership or has a vehicle in his/her possession by fact (including vehicle lease or usage by power of attorney or under any other legitimate ground), is obliged to have an insurance coverage for that vehicle usage within the territory of the Republic of Azerbaijan – Compulsory  Motor Third Party Liability (TPL) Insurance.

The purpose of Compulsory Motor TPL Insurance Contract is to secure reimbursement of the damage to individual’s health, as well as reimbursement of the loss or damage to individual’s or legal entity’s property, resulted from a vehicle usage.

Compulsory Motor TPL Insurance Contract can be issued by means of the appropriate information system only, and has a legal power only if included into database of that information system.

The fact of occurrence of a liability for reimbursement for the third party sufferer’s health and/or property damage, resulted from a vehicle usage within the territory of the Republic of Azerbaijan, is considered an insured event or accident.

Individuals, who are not a party of the Compulsory Motor TPL Insurance Contract and got a damage by an action or omission of the Insured, or those in right of receiving reimbursement (in case of the individual’s death – his/her family members), or legal entities, or their legal successors are considered a third party.

Family members of the Insured and/or Insurance Persons are not considered a third party.

Property Insurance

Accidents covered by insurance.

Compulsory Property Insurance secures reimbursement of loss and damage, ruining or any form of the property destruction, resulted from the listed below situations:

· fire, lightning strike;

· explosion while household and business usage of gas;

· shortcut circuit in the power lines;

· explosion of  boilers, gas reservoirs, gas pipelines, vehicles, apparatus and other similar constructions and devices;

· accidents with the water supplying, heating, sewerage lines and fire protection systems, as well as flooding from the nearby buildings, inhabited or technical areas, dwellings, flats, rooms;

· impact on any item or its pieces by falling, throw, hit, destruction, split, flow and other similar forms;

· hit of an on-ground mean of transportation;

· natural disasters - earthquake, volcano, storm, snow storm, thunderstorm, hail, flow, flood, heavy shower, landslide;

· actions of the third parties. 

Sum Insured and Deductible

For the property located in the city of Baku the sum insured is 25.000 AZN, and deductible amount is 250 AZN; Insurance premium 50 azn
For the property located in the cities of Ganja, Sumgayit and Nakhchivan the sum insured is 20.000 AZN, and deductible amount is 200 AZN; Insurance premium 40 azn
For the property in other locations the sum insured is 15.000 AZN, and deductible amount is 150 AZN. Insurance premium 30 azn

Property Third Party Liability

Compulsory Property Usage Insurance

Legal entities, as well as private entrepreneurs, are obliged to have an insurance coverage for usage of the property in their actual ownership, as well as for usage of the property in their possession by fact (leased, or managed by power of attorney or under any other legitimate ground).

The purpose of Compulsory Property Usage Insurance Contract is to secure reimbursement of the damage to the third part’s health and property, resulted while usage of the insured property including construction, reconstruction, repairing, rearrangement and similar works.

Here the property expression means buildings, constructions, plants and areas used by legal entities as well as private entrepreneurs for the purpose of performing their status activities.

The fact of occurrence of a liability for reimbursement for the third party sufferer’s health and/or property damage resulted while exploitation of the property, including construction, repairing, rearrangement or similar works, is considered an insured event in following cases:

· fire, resulted from the usage of electrical and gas devices, as well as outcomes of the measures applied to prevent/stop such a fire;

· gas explosion;

· shortcut circuit in the power lines;

· flooding resulted from accidents in the water supplying, heating and sewerage systems;

· impact on any item or its pieces by falling, throw, hit, destruction, split, flow and other similar forms;

 

Third Parties in context of the Compulsory Property Usage Third Party Liability (TPL) Insurance

Individuals (Insured and/or Insured Person’s family members excluded), who are not a party of the Compulsory Property Usage TPL Insurance Contract and got a damage by an action or omission of the Insured, and those who entered the property objects including construction, repairing, rearrangement and similar works’ areas where entrance was not properly prohibited, as well as their family members – are considered a third party.

Sums insured for Compulsory Property Usage TPL Insurance are determined as per below:

· the sum insured for the individual’s health damage is 5000 AZN per one person’s health damage under the limit of 50.000 AZN per one accident;

· 50.000 AZN for the property damage.