AXA MBASK'a xoş geldiniz

İKİTƏRƏFLI SIĞORTA yalnız  AXAMBASK Sığorta Şirkətində avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası şəhadətnaməsi yazdırmış müştərilərə təklif olunur.

İkitərəfli sığorta yol-nəqliyyat hadisələri zamanı hər iki tərəfi, yəni həm təqsirli olan avtomobilin sahiblərini,həm zərərçəkmiş üçüncü şəxsləri qoruma altlına alır.

Beləki, İKİTƏRƏFLI SIĞORTA məhsulu avtonəqliyyat vasitələrinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasına bağlı aşağıdakı təminatları əhatə edir:

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

Sığorta müqaviləsində göstərilən avtomobilin istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərin həyatına, sağlamlığına və (və ya) əmlakına dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə sığorta olunanın mülki məsuliyyətinin yaranması hallarına təminat verilir.

Sığorta limiti:

Hər bir hadisə üzrə və cəmi: AZN 500

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə əlavə təminat

Sığorta müddəti ərzində sığortalanmış avtomobilin istifadəsi nəticəsində zərərçəkən üçüncü şəxslərin sağlamlığına və (və ya) əmlakına dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi üzrə onun sahibinin mülki məsuliyyətin yaranması halında, bu əlavə təminat üzrə yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olan hər bir avtonəqliyyat vasitəsinin sahibinə (sürücüsünə) bu bölmədə göstərilən sığorta məbləği həddində sığorta ödənişi verilir

Sığorta məbləği:                         

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN

Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Sığorta şirkəti səlahiyyətli dövlət orqanının tərtib etdiyi sığorta hadisəsi hesab edilə bilən hadisənin baş verməsi faktını təsdiq edən sənəd(lər)in təqdim olunmasını tələb etdikdə, sığortalıya (sığorta olunana) və ya onun tələbi ilə üçüncü şəxsə bu əlavə təminat üzrə müəyyən olunmuş sığorta məbləği miqdarında sığorta ödənişi verilir. Sığortaçı bu sənədləri tələb etmədikdə, sığorta ödənişi verilmir.

Sığorta məbləği:                         

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

Sığortalanmış avtomobil istifadə olunarkən baş verən yalnız digər avtomobilin, piyadanın və ya heyvanların vurulması nəticəsində avtomobil sahibinin üçüncü şəxs qarşısında mülki məsuliyyətinin yarandığı halda, bu sığorta şəhadətnaməsində göstərilən avtomobilə dəymiş real zərərə görə sığorta məbləği həddində sığorta ödənişi verilir.

Sığorta limiti:

Seçim 1.Sığorta limiti: Hər bir hadisə üzrə: AZN 500

Seçim 2. Sığorta limiti: Hər bir hadisə üzrə: AZN 1 000

Seçim 3. Sığorta limiti: Hər bir hadisə üzrə: AZN 1 500

Azadolma tədbiq olunmur  və sığorta limiti sığorta hadisələrin sayından asılı olmayaraq sığorta müddəti ərzində qüvvədədir.

QEYD: Bu əlavə təminat avtomobil tam (KASKO) sığortası təminatı deyil. Ona görə sığorta şəhadənaməsində göstərilən avtomobilə dəymiş zərərlərin əvəzi yalnız Sığortalının AXAMBASK Sığorta Şirkətində buraxılmış icbari sığorta müqaviləsinə əsasən digər avtomobilin zədələnməsinə, piyadanın və ya heyvanların vurulmasına görə zərəçəkmiş üçüncü şəxslərə ödəniş verildikdə ödənilir.       

İstisnalar:

  • Avtomobil ağaclara, işıq dirəklərinə, səkilərə, baryerlərə, bina və tikililərə, digər qurğulara və sair bu kimi hərəkətsiz maneələrə dəydikdə;

  • Yağış, dolu, su basması, sel, daşqın, fırtına, qasırğa, tufan, zəlzələ və digər təbii fəlakət hadisələri nəticəsində;

  • Yanğın, partlayış, üçüncü şəxslərin qərəzli hərəkəti, oğurluq, qaçırma, atılmış və ya düşmüş əşyalar nəticəsində;

  • Avtomobil sahibinin üçüncü şəxs qarşısında mülki məsuliyyəti yaranmadığı (hadisənin baş verməsində təqsirli olmadığı) bütün hallar;

  • Bu əlavə təminatda göstərilməyən bütün digər hallar.


     

SEÇİM 1

Əsas təminat

Sığorta məbləği

Üçüncü şəxslər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası

AZN 500

Əlavə təminatlar

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

AZN 500

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi:  250 AZN

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

SIĞORTA HAQQI

AZN 49


SEÇİM 2

Əsas təminat

Sığorta məbləği

Üçüncü şəxszlər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası

AZN 500

Əlavə təminatlar

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

AZN 1000

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN   

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

SIĞORTA HAQQI

AZN 79


SEÇİM 3

Əsas təminat

Sığorta məbləği

Üçüncü şəxslər qarışında mülki məsuliyyətin könüllü sığortası

AZN 500

Əlavə təminatlar

Avtomobilə dəymiş zərərə görə əlavə təminat

AZN 1500

Hadisədən sonra sərnişin nəqliyyatından istifadə ilə bağlı xərclər üzrə təminat

Hər bir avtomobil sahibinə: 50 AZN Bir hadisə üzrə cəmi: 250 AZN  

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin toplanması xərcləri üzrə əlavə təminat

Hər bir hadisə üzrə: AZN 100

SIĞORTA HAQQI

AZN 99